CÔNG TRÌNH THI CÔNG

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY HƯƠNG NAM KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ ĐỨC HÒA LONG AN

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY DAYUN VIETNAM KCX LINH TRUNG THỦ ĐỨC

NHÀ ANH THÀNH DĨ AN BÌNH DƯƠNG

NHÀ ANH LỢI TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

NHÀ CHÚ TUYEN Ở HÀ TÂY HÀ NỘI

NHÀ CHÚ KỲ LONG THÀNH ĐỒNG NAI

NHÀ CHỊ HẰNG THỦ ĐỨC

NHA ANH KIEN THU DUC

BẢNG GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ:       TẢI VỀ

BẢNG GIÁ THI CÔNG NHÀ XƯỞNG:   TẢI VỀ