Dự án - NHÀ CHỊ HẰNG THỦ ĐỨC

NHÀ CHỊ HẰNG THỦ ĐỨC

DTXD tầng trệt: 10×17 = 170m2

DTXD tầng lầu 1, 2: 10×18.2×2  = 364m2

DTXD mái TÔN : 10×18.2×20% = 36.4m2

Chi phí XD móng CỌC: 10x17x30% = 51m2

Tổng DTXD: 621.4 m2

Giá xây thô: 621.4*3tr = 1.864 tỷ

Giá hoàn thiện: 621.4×1.5Tr= 0.932 tỷ

tổng chi phí hoàn thành: 2.796 tỷ