Dự án - NHÀ CHÚ KỲ LONG THÀNH ĐỒNG NAI

NHÀ CHÚ KỲ LONG THÀNH ĐỒNG NAI

DTXD tầng trệt: 9.7×15 = 145.5m2

DTXD tầng lầu 1: 9.7x15x2  = 145.5m2

DTXD mái : 9.7*15×70% = 101.85m2

Chi phí XD móng cọc: 9.7x15x30% = 43.65m2

Tổng DTXD: 436.5 m2

Giá xây thô: 436.5*3.4tr = 1.484tỷ

Giá hoàn thiện: chủ đầu tư tự mua   

tổng chi phí phần thô: 1.484 tỷ