NỘI NGOẠI THẤT

I. LAN CAN KÍNH:

  • Giá lan can kính 10ly cường lực từ: 1.100.000 – 1.400.000vnđ/m dài (đã bao gồm tay nắm và phụ kiện)
  • Kính tủ bếp: 700.000 vnđ/m dài
  • Giá cửa nhôm kính xingfa từ: 1.950.000 – 2.200.000vnđ/m2
  • Giá nhôm Tungsin: 900.000 – .1.350.000vnđ/m2
  • Giá cửa sắt kính từ: 900.000 – 1.250.000 vnđ/m2
  • Giá cửa cổng sắt từ: 900.000 – 1.250.000 vnđ/m2
  • Giá Lan can sắt từ 450.000 – 1.200.000 vnđ/m dài
  • Gía cửa gỗ, tủ gỗ liên hệ …….

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LAN CAN KÍNH

HÌNH ẢNH CỬA NHÔM KÍNH VÀ SẮT KÍNH:

HÌNH ẢNH THI ĐỒ GỖ