Dự án - NHÀ ANH THÀNH DĨ AN BÌNH DƯƠNG

NHÀ ANH THÀNH DĨ AN BÌNH DƯƠNG

DTXD tầng trệt: 5×17 = 75m2

DTXD tầng lầu 1, 2, 3: 5×18.2  = 273m2

DTXD mái : 5×18.2×50% = 45.5m2

Chi phí XD móng đơn: 5x17x20% = 18.2m2

Tổng DTXD: 411.7 m2

Giá xây thô: 411.7*3tr = 1.235 tỷ

Giá hoàn thiện: 411.7×1.5= 0.617 tỷ

tổng chi phí hoàn thành: 1.852 tỷ