Dự án - NHÀ XƯỞNG CÔNG TY DAYUN VIETNAM KCX LINH TRUNG THỦ ĐỨC