Dự án - NHÀ ANH LỢI TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

NHÀ ANH LỢI TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

DTXD tầng trệt: 6×18 = 108m2

DTXD tầng lầu 1: 7.2×19.2  = 138.24 m2

DTXD mái : 7.2x10x70% = 50.4m2

Chi phí XD móng băng: 6*18×50% = 54m2

Tổng DTXD: 350.4m2

Giá xây thô: 350.4*3.2tr = 1.121 tỷ

Giá hoàn thiện: 350.4x2tr= 0.700 tỷ

tổng chi phí hoàn thành: 1.821 tỷ